Skip to content

Taksäkerhet

Taksäkerhet​

För att skapa en trygg arbetsmiljö och arbetsplats för parter som ska utföra servicearbeten på taket bör det finnas förankringspunkter, bryggor, stegar och snörasskydd på taket. Fastighetsägaren ansvarar för säkerheten på taket och mot tredje man.

✔Takstege – Att Takstegar ska finnas på taket regleras enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).
✔ Gångbryggor – Fr.o.m Januari 2015 kompletteras med antingen räcken eller vajersystem detta då man måste vara fastspänd hela tiden.
✔ Snörasskydd – Ordningslagen kräver snörasskydd (Ordningslagen 3 kap. 3 § andra stycket).

Välkommen att kontakta oss idag!

Vill du veta mer eller har du frågor?

Vi svarar gärna på din frågor. Ring oss så kan vi hjälpa dig med just din förfrågan!