Skip to content

Kvalitet och Miljö

Snickare och plåtslagare att räkna med

 

Kvalitetspolicy

Våra ambitioner för kvalitesarbete är att vara en professionell leverantör inom plåtarbeten,fastighetsservice och klottersanering. Detta inebär att: Våra kunder skall känna att de får en hög servicegrad och ett trevligt bemötande. Vår verksamhet skall bedrivas i en strukturerad form där ordning och reda är ledord. Vi ska tillhandahålla för de uppdrag vi åtar oss engagerad och kompetent personal med lång erfarenhet. Våra kunder skall känna trygghet när de anlitar oss att uppdraget blir utfört enligt beställning och våra kvalitetskrav. Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.

Miljöpolicy

Vårt miljötänk är att vi skall minska vår negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat,tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta gör vi genom att: Förebygga och ta hand om våra restprodukter och vårt avfall på ett miljöanpassat sätt. Välja miljöanpassade produkter,kemikalier och förbrukningsmaterial till de uppdrag vi åtar oss, där inget annat är avtalad. Att utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Välja maskiner och fordon utifrån deras miljöpåverkan. kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör våran verksamhet. Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar. vi utvärderar denna miljöpolicy årligen efter att miljöutredning gjorts enligt fastställda rutiner.

Se våra plåtslageritjänster

Läs mer och kika in våra populära plåtslageritjänster.

PJ Plåtslageri & Byggtjänst

Vi PJ plåtslageri och byggtjänst har en fullutrustad, modern plåtverkstad med utrustning som gör det möjligt för våra plåtslagare att tillverka, leverera och montera plåtarbeten på bestämd tid.

Vi tar fram exakta speciallösningar utifrån våra kunders egna mått och önskemål. Ett äkta hantverk som vi utför med största precision, tillverkat från planplåt av kvalité. Välkommen med din offertförfrågan!